Konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu

MŠMT ČR upravilo formou dodatku k Opatření obecné povahy “Přijímací zkoušky” pravidla pro konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu:

uchazeč o vzdělávání ve čtyřletém oboru s maturitní zkouškou mohl podle předchozích úprav konat oba termíny přijímací zkoušky na jedné škole.

Pokud využil pouze jednoho termínu, může nyní využít možnost konat tuto zkoušku v náhradním termínu, pokud to oznámí řediteli školy do 14. 5. 2021. Náhradní termín je 2. a 3. 6. 2021.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu (týká se rovněž pouze uchazečů o čtyřletý obor vzdělávání).

V Brandýse n. L., 10. 5. 2021

PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová, ředitelka školy