Organizace v průběhu přijímacího řízení

Do areálu (budovy) školy může vstoupit pouze uchazeč (s nasazenou ochrannou dýchacích cest – min. zdravotnická obličejová maska – doporučujeme mít s sebou náhradní).

Příchod uchazečů dle uvedených časů na Pozvánce (pokud není uvedeno, prosíme o kontrolu dle níže uvedené tabulky), kterou uchazeč obdržel společně se základními organizačními pokyny.

Čtyřletý vzdělávací cyklus

1. termíndne 3. 5. 20212. termíndne 4. 5. 2021
učebna č.2příchod v 7:55 hodučebna č.1příchod v 7:55 hod
učebna č.3příchod v 7:55 hodučebna č.2příchod v 7:55 hod
učebna č.6příchod v 7:50 hodučebna č.7příchod v 7:55 hod
učebna č.7příchod v 7:45 hod
—–———–——

Osmiletý vzdělávací cyklus

1. termíndne 5. 5. 20212. termíndne 6. 5. 2021
učebna č.1příchod v 7:30 hodučebna č.1příchod v 7:50 hod
učebna č.2příchod v 7:30 hodučebna č.2příchod v 7:50 hod
učebna č.3příchod v 8:00 hodučebna č.3příchod v 7:40 hod
učebna č.4příchod v 7:40 hodučebna č.4příchod v 7:40 hod
učebna č.5příchod v 7:40 hodučebna č.5příchod v 7:40 hod
učebna č.6příchod v 7:50 hodučebna č.6příchod v 7:50 hod
učebna č.7příchod v 7:50 hodučebna č.7příchod v 7:50 hod
učebna č.8příchod v 8:00 hod
—–———–——

Ve vstupní hale školy budou přicházející uchazeči vyzváni k předložení Pozvánky (slouží k identifikaci uchazeče) a Potvrzení o platném NEGATIVNÍM preventivním testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (příp. potvrzení o prodělání nemoci v posledních 90 ti dnech – tzv. ochranná lhůta musí pokrýt termín konání JPZ – viz Informace k testování v průběhu konání jednotných přijímacích zkoušek.

Poté bude uchazeč nasměrován do určené učebny (číslo dané učebny je uvedeno na Pozvánce a bude vyvěšeno ve vstupní hale), kde si umyje a vydenzifikuje ruce.

V učebně jej učitel usadí a vyzve k vypnutí mobilu a chytrých hodinek a k jejich uložení do batohu/tašky.

Na lavici mohou být jen povolené pomůcky (rýsovací potřeby, psací potřeby – modře nebo černě píšící !NE GUMOVACÍ PERA a FIXY!)

Po příchodu posledního uchazeče a po celou dobu konání přijímacích zkoušek bude areál školy uzamčen.

Čas zahájení a konce dané zkoušky bude vždy uveden na tabuli (v učebnách jsou hodiny). Po celou dobu konání zkoušky nesmí uchazeč opustit učebnu (výjimka platí pouze pro uchazeče s PUP).

Po skončení první zkoušky bude následovat přestávka – uchazeči mohou svačit (za příznivého počasí venku na zahradě, která se nachází v areálu školy – areál bude uzamčen).

Po ukončení obou přijímacích zkoušek bude areál školy otevřen – uchazeči mohou vyčkat na příchod zákonného zástupce/doprovázející osoby před budou školy za předpokladu dodržování aktuálních opatření.

Žádáme zákonné zástupce/doprovázející osoby, aby dbali na maximální opatrnost při pohybu aut v blízkosti školy.

Děkujeme a přejeme úspěšné vykonání zkoušek.