Nejbližší termín nostrifikačních zkoušek je 15. 9. 2020 od 12 hod.

V návaznosti na přijaté opatření, kterým se zavádí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, Vás prosíme o součinnost a spolupráci při naplňování tohoto opatření. Přispíváme tím k ochraně našeho zdraví.

Vstup do prostor školy je možný pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest, tedy s rouškou, případně s ústenkou, šálou, šátkem atd. Ochranný prostředek musí krýt nos i ústa.

Roušku je nutné nosit ve všech společných prostorách školy.

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žadatelům a přiděleným tlumočníkům.