Vážení rodiče.

V návaznosti na dnes, tj. 9. 9. 2020 přijaté opatření, kterým se zavádí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, Vás prosíme o součinnost a spolupráci při naplňování tohoto opatření. Přispíváme tím k ochraně našeho zdraví.

Vstup do prostor školy je možný pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest, tedy s rouškou, případně s ústenkou, šálou, šátkem atd. Ochranný prostředek musí krýt nos i ústa. Vzhledem k tomu, že Vaše dítě bude s ochranou dýchacích cest trávit poměrně značnou část dne, zvolte, prosím, roušku, která je pokud možno pohodlná. Prosím, zajistěte pro své dítě dostatečný počet roušek tak, aby si případně mohlo během dne alespoň jednou roušku vyměnit.

Roušku je nutné nosit ve všech společných prostorách školy.

Děkujeme Vám za spolupráci, vedení školy