V příštím týdnu bude ve škole v některých třídách realizován program NEVYPUSŤ DUŠI. Jedná se o pětihodinový prezenční program, kdy se žáci dozvědí, jaké jsou hlavní principy duševní hygieny a jak se starat o své duševní zdraví.

Více informací o programu se můžete dozvědět na této stránce: www.nevypustdusi.cz

Programy proběhnou podle tohoto harmonogramu:

1.A v pondělí 7.6.,

KVINTA v úterý 8.6.,

TERCIE ve středu 9.6 .

Program je v rozsahu pěti vyučovacích hodin, od 7:55 hodin v učebně KVINTY (46), další výuka již nebude v tento den vzhledem k probíhajícím maturitám realizována. Žáci tedy skončí kolem 12:30.