V příštím týdnu od pondělí 17.5. bude probíhat prezenční výuka všech tříd nižšího gymnázia, tedy primy, sekundy, tercie a kvarty. Vyučování bude organizováno tak, aby se žáci různých tříd nesetkávali, výuka bude probíhat především v kmenových třídách, při dělení na jazyky apod. budou využívány pro každou třídu odlišné učebny. V pondělí ráno první vyučovací hodinu proběhne testování, a to v těchto učebnách:

PRIMA - 22

SEKUNDA - 17 - FYZIKA

TERCIE - 33

KVARTA - 43

Poté se žáci přesunou do učeben podle upravených rozvrhů, kde bude probíhat výuka.

Těšíme se, že nám škola zase o trochu více ožije!