[Galerie]
Stále se maturitní ples zdál být daleko a najednou je za námi. Měsíce příprav byly završeny příjemnou společenskou akcí. Třídy maturitního ročníku, oktáva a 4.A, nacvičily krásná předtančení v rytmu vídeňského valčíku a latinsko-amerického tance cha-cha. Rodiče s dojetím sledovali, jak jejich odrůstající ratolesti přebíraly z rukou svých třídních profesorek šerpy. Všem studentkám a studentům to moc slušelo.

Večerem nás provázeli moderátor Evropy 2 Tomáš Zástěra, kapela Brand New Band a DJ Kráťa.

Poděkování patří:

  • rodičům, prarodičům, přátelům a známým za podporu studentů

  • sponzorům

  • studentům, kteří se podíleli na přípravě plesu

  • technickému zajištění ozvučení a osvětlení - mimo jiné i Janu Černohorskému, Šimonu Šustkovi a Viktorii Malíčkové

  • obsluze tomboly - Evě Kospachové, Kateřině Hofschnaidrové, Pavlíně Kospachové, Michaele Berecké, Štěpánu Káně, Vojtěchu Syslovi

  • a všem dalším, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému průběhu večera