V prvním letošním školním týdnu byla 1.A na lyžařském výcvikovém kurzu.