Při realizaci online výuky vycházíme z pravidel, se kterými byli žáci seznámeni ve škole před zahájením distančního vzdělávání a které můžete najít níže na našich stránkách. Výuka probíhá prostřednictvím Google classroom.

Tabulka časů online výuky, která ve škole vznikla, je informativní a slouží především pro pedagogy jako jakýsi rezervační systém, aby se nestávalo, že si více učitelů naplánuje činnosti s konkrétní třídou na stejný čas.

Důrazně upozorňujeme na povinnost zúčastňovat se online hodin, případnou neúčast řádně omluvit. (viz odstavec Video hodiny).

V případě jakýchkoli problémů se nebojte komunikace s vyučujícími konkrétních předmětů, s třídními učiteli, s učiteli IVT, i s vedením školy.

Jitka Havlíčková, statutární zástupce ředitelky