V pátek 25. 2. 2022 proběhlo o velké přestávce zasedání studentského parlamentu. Parlament na tomto zasedání mj. vyjádřil svoji podporu Ukrajině, podrobnější informace v zápisu.

Jan Černohorský

Předseda studentského parlamentu