Na základě usnesení č.1335 ze dne 14. 12. 2020 je zakázaná osobní přítomnost žáků ve škole. Výuka bude ukončena v pátek 18. 12. 2020 dle aktuálních rozvrhů hodin a bude pokračovat od 4. 1. 2021 dle aktuálně platných opatření. O aktuálním harmonogramu a rozvhu vás budeme informovat jakmile to bude možné.

Děkujeme za pochopení, vedení školy