V týdnu od 7. - 11. 12. 2020 bude prezenční výuka probíhat převážně v kmenových učebnách.

U tříd 1.A a 2.A došlo k dočasné změně kmenových učeben (z důvodu rozmístění žáků po budově) a to na: pro 1.A dočasná kmenová učebna č. 21 v přízemí, pro 2.A dočasná kmenová učebna č. 23 v přízemí. Pro třídy 3. - 4. A, tercii, kvartu, oktávu jsou kmenové učebny beze změn.

Upravené rozvrhy jsou již k dispozici v systému Bakaláři (probíhá cyklus D).

Výuka tělesné výchovy nebude probíhat. Veškeré informace byly zaslány emailem.

Těšíme se na shledání.

vedení školy