Třídní učitelé

v primě (P) – Mgr. Pavel Sládek

v 1.A – Mgr. Jana Červenková

Třídní učitelé Vám poskytnou všechny informace potřebné pro začátek studia, seznámíte se s rozvrhem a doporučenými učebnicemi (neshánějte si je dopředu).

Prima

Od pondělí 9. 9. do pátku 13. 9. 2019 proběhne výjezdní adaptační pobyt. Informace k výjezdnímu adaptačnímu pobytu (místo, cenová kalkulace, způsob výběru peněz) Vám poskytne třídní učitel.

1.A

Od úterý 10. 9. do pátku 13. 9. 2019 proběhne výjezdní adaptační pobyt. Informace k výjezdnímu adaptačnímu pobytu (místo, cenová kalkulace, způsob výběru peněz) Vám poskytne třídní učitel.

V 1.A otevřeme tyto skupiny jazyků:

  • anglický jazyk - povinný předmět pro všechny

  • dle vašeho výběru 2. povinný jazyk:

    • německý jazyk
    • španělský jazyk
    • ruský jazyk

Pokročilost v druhém povinném cizím jazyce posoudíme vstupním testem (dle našich zkušeností jsou velké rozdíly mezi jednotlivými uchazeči z různých ZŠ, nelze vycházet pouze z počtu let dosavadního studia jazyka).