Dne 5. září 2019 se uskutečnil v Brandýse nad Labem 36. ročník Festivalu sportu na hřišti ZŠ Na Výsluní. Tradičně se naši studenti podílejí na přípravě stanovišť, kde jednotlivé sportovní kluby prezentují vlastní klub a sport. Stejně tomu bylo i v letošním roce. Vybraní studenti ze 2.A, 3.A a sexty rozhodně přispěli ke zdárnému průběhu této prospěšné a velmi pěkné akce. Součástí Festivalu sportu byl i běžecký závod na 300 metrů mladšího a staršího žactva, s jehož organizací naši studenti také pomohli. Všem jim za jejich pomoc děkujeme.

Mgr. Z. Doležalová a Mgr. E. Brandejská, uč. TEV

Festival1
Festival2