Ústav soudního lékařství

Studenti přírodovědných seminářů posledních ročníků měli jedinečnou možnost nahlédnout pod ruce soudním lékařům a toxikologům na Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Bulovka. Exkurze se zúčastnili především zájemci o studium medicíny a jiných zdravotnických oborů, kteří tak mohli na pitevně zužitkovat své dosud nabyté znalosti z anatomie lidského těla a rozšířit si je. Neméně zajímavá byla prohlídka toxikologických laboratoří, ve kterých nám svou “detektivní” práci přiblížila sama vedoucí tamních laboratoří.

Všem lékařům i nelékařům moc děkujeme za jejich ochotu a doufáme, že se s našimi studenty znovu setkají coby se studenty medicíny 2. lékařské fakulty.

Ing. Tomáš Urbánek

Exkurze Soudní lékařství