Dne 13. 11. 2019 se paní profesorka Adášková spolu s námi, studenty SCB z oktávy a 4.A, vydala na Akademii věd ČR. V rámci rozšíření výuky genetiky jsme navštívili nejprve laboratoř imunoterapie, kde jsme si zopakovali základy genové exprese a dozvěděli se například něco o výzkumu chyb, které během tohoto procesu mohou nastat, nebo o možnostech manipulace s bakteriálními plazmidy a následném pozorování jejich proteinových produktů pomocí fluorescenčních barviv. Po malé přestávce následovala krátká přednáška ve středisku sekvenace DNA. Přátelský a opravdu zapálený vědec nám zde povyprávěl o projektu lidského genomu a názorným přirovnáním k počtu znaků v Bibli nám přiblížil fascinující množství nukleových bází, které nesou naši genetickou informaci. Popsal nám i práci, kterou se zde zabývá, a pro pobavení přidal i jednu z „historek z natáčení“. Naší poslední zastávkou byla laboratoř genové exprese. Zde jsme probírali samotnou proteosyntézu, včetně případných chybiček, které mohou mít zásadní dopad na celý organismus – jako příklad nám byla uvedena cystická fibróza. Následně jsme měli díky počítačové animaci možnost vidět takřka „naživo“ průběh translace mRNA na ribozomu. Kromě biologických znalostí jsme si trochu pocvičili i naše lingvistické schopnosti, neboť většina vědců, se kterými jsme přišli do styku, pochází ze zahraničí, a to včetně našeho hlavního průvodce. Ten nejen že byl ochotný zodpovědět veškeré naše dotazy, ale přiblížil nám i svá vlastní studia a současnou práci, kterou se zabývá. Dal nám také pár cenných rad ohledně případné volby vědecké kariéry, které nám všem, obzvlášť v maturitním ročníku, jistě přijdou vhod!

[Galerie]