Studenti třetího a čtvrtého ročníku, kteří navštěvují semináře z chemie měli možnost v rámci týdne AV dne 2.11.2022 navštívit pracoviště Ústavu analytické chemie AV. Při exkurzi se seznámili se základy instrumentální analýzy, konkrétně se stopovou prvkovou analýzou metodami atomové spektrometrie. Byly jim ukázány metody přípravy vzorků a jejich následné měření metodami atomové spektrometrie za účelem stanovení ultrastopových koncentrací prvků. Na příkladech z praxe jim bylo demonstrováno jak tyto analýzy jsou následně uplatnitelné v oblasti biomedicínských a toxikologických analýz i při monitoringu stavu životního prostředí, že tedy mají široké uplatnění.

Zapsali: Ing. Milena Drašťáková, Ing. Tomáš Urbánek

Obrázek 1
Obrázek 2