Vážení rodiče, od pondělí 5. října 2020 přechází naše škola na dva týdny do částečné distanční výuky, která se týká tříd vyššího gymnázia - kvinta, sexta, septima a oktáva a tříd čtyřletého vzdělávacího cyklu (1.A, 2.A, 3.A a 4.A).

V pátek 2. října budou všichni žáci, jichž se to týká, seznámeni s pravidly pro distanční vzdělávání, rodiče dostanou tato pravidla e-mailem. Aktuální informace budou také k dispozici na webových stránkách školy.

Pokud se žák/žákyně z jakéhokoliv důvodu nebude moci distanční výuky účastnit, informujte prosím o tom neprodleně školu, děkujeme.

S díky za Vaši součinnost a s pozdravem

Mirka Zachariášová, ředitelka