Vážení rodiče, milí žáci,

v návaznosti na opatření, která včera byla vyhlášena, upřesňuji informaci, že od pondělí 12. října 2020 budeme pokračovat další dva týdny v částečné distanční výuce.

Distanční výuka se týká tříd vyššího gymnázia osmiletého vzdělávacího cyklu (kvinta, sexta, septima a oktáva) a tříd čtyřletého vzdělávacího cyklu (1.A, 2.A, 3.A, 4.A).

Třídy nižšího gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) budou nadále pokračovat dle upraveného rozvrhu a za dodržování hygienických opatření (ochrana dýchacích cest, dezinfekce rukou a udržovaní dostatečné vzdálenosti mezi žáky i skupinami) v prezenční výuce – turnusové střídání tříd se víceletých gymnázií netýká.

Zároveň přijměte prosím informaci, že od pondělí 26. října začnou týdenní podzimní prázdniny.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mirka Zachariášová, ředitelka