V úterý 16. listopadu proběhlo ve vstupních prostorách budovy gymnázia otevřené setkání žáků a učitelů gymnázia, zástupců města a širší veřejnosti.

Při příležitosti oslav Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva vystoupili v krátkém kulturním programu starosta města pan Ing. Vlastimil Picek, Pavel Turek ze 3.A a ředitelka školy PhDr. Ing. Mirka Zachariášová. Mluvené slovo doprovodili hudbou žáci Základní umělecké školy v Brandýse nad Labem David Matějíček a naše absolventka Klára Berounská (lesní roh) a Petr Šillar (trubka), který je zároveň žákem kvarty našeho gymnázia, pod vedením paní ředitelky Mgr. Jaromíry Stránské (klávesy).

Součástí dne byla i pestrá výstava prací žáků. K vidění byly kromě výtvarných koláží, plakátů a skic také kaligramy, slovní mraky, alfa boxy, návrhy vlajek s tématikou svobody, ukázky dobových tiskovin a další. Pro návštěvníky jsme připravili i malý test k ověření toho, jak pozorně si výstavu prohlédli.

Děkujeme všem, kteří si spolu s námi připomněli tento významný den!

[Galerie]