Vážení rodiče,

s ohledem na změny a vývoj situace v návaznosti na mimořádná opatření a vyhlášení nouzové stavu v České republice sledujeme všechny změny, které by mohly být důležité ve vztahu k dětem, které se účastní zájezdu do Anglie.

Podle prohlášení Ministerstva dopravy i v rámci krizového opatření vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do České republiky. Všechny děti se tedy vrátí autobusem zpět až do Brandýsa.

Celý text prohlášení najdete zde: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-soboty-plati-mimoradna-opatreni-v-mezinarodni-d

Zároveň však v návaznosti na dnešní jednání vlády byla povinnost karantény rozšířena i na občany vracející se z Velké Británie. Všichni, kdo se zájezdu zúčastnili, musí bezprostředně po návratu do České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Aktuálně vyjednáváme změnu programu pro poslední den zájezdu. Budeme Vás nadále průběžně informovat.

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci v této neobvyklé situaci.