Vyhodnocení ankety, aktivity žáků školy

Byla vyhodnocena anketa k budoucí podobě školní zahrady, která se týkala její změny.

Výstupy z ankety budou využity při tvorbě projektové dokumentace na novou podobu zahrady školního areálu. Ke dni 23. 1. 2020 se ankety zúčastnilo 366 respondentů.

U první otázky, která se týkala preference sezení na venkovní ploše, vyhrála možnost lavic jako prvků umístěných pod vzrostlými stromy (38 %), na druhém místě byla kombinace všech navržených možností (36,1 %) a na třetím místě byly lavice spojené se stoly (12,6 %).

U druhé otázky, která se týkala možnosti do úpravy přední části zahrady zasadit interaktivní prvek, byl na prvém místě vodní prvek (45,9 %), na druhém místě zvýšený záhon (14,8 %) a na třetím místě byl preferován hmatový chodník (13,9 %).

Na třetí otázku „pokud vás napadá jiné využití přední části zahrady, uveďte:“, odpovědělo 60 respondentů. Většina odpovědí/připomínek zmiňovala možnost vyučování ve venkovním prostoru, využití zahrady jako místa pro setkávání, využití jako sportoviště či místo pro relaxaci. Byl zde i požadavek zrušení parkoviště.

Žáci primy si v rámci nepovinného předmětu „Výchova k praxi“ sami mapovali pozemek zahrady. Na základě měření pozemku a vytvořených fotografií si sami navrhli svou představu úpravy přední části školního pozemku.