V úterý 19. listopadu 2019 jsme se vydali se seminářem z biologie (SCB2) na den otevřených dveří Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky s paní profesorkou Adáškovou.

Naše exkurze byla zahájena na oddělení chemické biologie – CZ-OPENSCREEN, kde nás seznámili, čím se zabývají a jak probíhá výzkum v oblasti působení i vývoji léků. Na tomto pracovišti jsme mohli vidět nejmodernější automatizované stroje, které vědcům usnadňují jejich práci.

Navštívili jsme také laboratoře imunobiologie, biologie RNA, buněčné diferenciace a elektronové mikroskopie, kde nám vědečtí pracovníci vysvětlili, co obnáší bádání na poli vysoce dynamického interdisciplinárního oboru a ukázali výsledky jejich práce.

Mezi exkurzemi na různá oddělení byla zařazená přednáška na téma „Buněčné dělení a rakovina“, kde jsme se dozvěděli bližší informace o fázích buněčného cyklu, jeho regulaci, jaký je průběh v případě rakovinných buněk. Velmi zajímavý byl výklad o molekulární podstatě onkogenů, co umí buňka udělat, když se při replikaci poškodí kyselina deoxyribonukleová (DNA) a jací činitelé mohou mít vliv na vznik rakoviny.

Na konci celé prohlídky jsme viděli kolonie buněk některých tumorů z transgenních myší.

Lukáš Vopalecký, student septimy

Seminář a cvičení z biologie

[Galerie]