Vážení rodiče,

dne 20. 4. 2023 se žáci nižšího gymnázia, třídy kvinty a 1.A zúčastní projektového dne mimo školu pod názvem “BESIP - Den bezpečnosti silničního provozu, příprava občanů k obraně státu”.

Akce se koná v areálu Jaselská kasárna ve Staré Boleslavi. Více informací na přiloženém letáku.