Společné foto z adaptačního kurzu, kdy první A navštívila primu.

Prima a 1A