Studenti třídy 3. A se zúčastnili simulovaného jednání Senátu ČR věnovaného výročí vstupu České republiky do NATO. Akci “Dnes jsem jako senátor” pod záštitou místopředsedy Senátu ing. Tomáše Czernina pořádal nadační fond Modrá rybka, jemuž děkujeme za pozvání!

[Galerie]