Student našeho gymnázia, Alexander Fišera, se na začátku února účastnil národního kola nejvyšší kategorie chemické olympiády (kat. A). Skončil na 15. místě, ze kterého postoupil do kvalifikace na mezinárodní chemickou olympiádu.

Národní kolo se letos konalo v Praze na VŠCHT. Celá akce trvala 4 dny. První den zahrnoval ubytování se na Masarykově koleji v Dejvicích a slavnostní zahájení na Staroměstské radnici. Druhý den se psal test teoretického kola, rozdělený na anorganickou, organickou, fyzikálně-chemickou a biologickou část. Poté následovala exkurze na Ústav anorganické chemie AV ČR v Řeži, jejíž součástí byla prohlídka experimentálního jaderného reaktoru a úniková hra. Třetí den následovaly praktické laboratorní práce, mezi něž patřila jodometrické stanovení kofeinu v tabletě a syntéza benzoinu s využitím organického katalyzátoru. Po dokončení praktické části bylo účastníkům umožněno nahlédnout do geologických sbírek VŠCHT a zúčastnit se přednášky profesora Konvalinky o inovacích v medicínské chemii.

Nedávno se Alexander také zúčastnil krajského kola chemické olympiády kategorie B (druhá nejvyšší kategorie), kterou vyhrál. V této kategorii se krajským kolem končí.