V březnu se nám skvěle dařilo v jazykových olympiádách! Konkrétně “byli na bedně”:

• Lenka Pýchová (2. A) 1. místo v krajském kole španělské olympiády – postup do celostátního kola 12. dubna,
• Adam Kadeřávek (septima) a Alina Csucska (3. A) 2. místo v krajských kolech francouzské a ruské olympiády,
• Tereza Hermanová a Adam Pospíšil (septima) 2. místo v okresních kolech anglické a německé olympiády,
• Jakub Koukola (kvarta) 3. místo v okresním kole anglické olympiády.

Konkurence byla veliká, často nás od výhry dělily jednotky bodů. Všem moc gratulujeme a Lence budeme držet palce!