Na pole neorané si dovolili ve čtvrtek 14. listopadu 2019 vstoupit studenti 1.A a kvinty, když si pod vedením p. Nejedla připravili projekt k 30. výročí sametové revoluce. Námětem skupinových studentských prezentací nebyly jen revoluční dny z konce roku 1989, ale také nejrůznější témata přibližující povahu každodenního života končící československé normalizace.

Smyslem akce bylo zkusit si v malých týmech připravit powerpointové prezentace, najít relevantní zdroje, písemné, obrazové i zvukové prameny, vhodně je sestavit, ale hlavně týmově odprezentovat před svými mladšími i staršími spolužáky. Zkrátka zahrát si na kantory, což v 15 či 16 letech není zrovna malý úkol. U někoho, hlavně z počátku, byla patrná lehká nervozita. Ta se ale postupně rozplynula a sami studenti přiznávali, že opakování, málo platné, je matkou moudrosti.

Nešlo o to, abychom zadaná témata vyčerpali do všech podrobností, protože nejsme vědci, snad až za pár let. Také nám někdy lehce vyschlo v krku, to když nás rentgenovaly pohledy zejména starších spolužáků. Potvrdili jsme si i známé rčení, že lehko bude na bojišti, když před tím jsme poctiví a pracovití na cvičišti. Takže za rok, při veřejné obhajobě svých ročníkových prací, budeme už tak trochu vědět, do jaké vody vstupujeme.

A zde ještě několik úryvků ze studentských sebereflexí:

„Sice jsem se klepala jako ratlík, protože jsem se bála, abych se někde nezasekla, ale všechny jsme to nakonec zvádly. Budeme se těšit na další projekty.“

„Hodně mi to dalo, je to nová zkušenost do života! Jsem ráda, že v tom se mnou byly dvě další spolužačky, se kterými byla radost spolupracovat.“

„Já osobně vnímám Václava Havla jako jednoho z největších Čechů v historii. Má moje uznání a troufnu si říci, že bez něho bychom možná žili v totalitě doposud.“

„Měl bych jen jednu připomínku, aby příště učitelé do prezentace nezasahovali. Bylo dost nepříjemné být přerušován při výkladu. Příště bych prosil, ať si to nechají na konec.“

„Také si myslím, že je v pořádku být nervózní – všichni jsme. Důležité však je strach překonat. A to se nám všem povedlo.“

„Bavila mě i práce okolo toho, připravování prezentace, trénování doma, vyhledávání informací. Někdy bych si to ráda zopakovala.“

„Na celém dni se mi líbilo zorganizování a také kooperace mezi skupinkami.“

„Myslím, že tak trochu tou prezentací jsme se všichni ve třídě sblížili, nebo aspoň doufám, že ano.“

Petr Nejedlo

P.S.
Velké díky skládám p. prof. Aleně Duhajské za obrovskou pomoc s obrazovou a výtvarnou složkou této akce.

[Galerie]