V celostátním kole Kybersoutěže, které se konalo 25. 4. 2019 na UJEPu v Ústí nad Labem, obsadil Šimon Jan Šustek 14. místo a může se zúčastnit letního vzdělávacího programu. Jan Černohorský obsadil 20. místo, které je, bohužel bez dalších benefitů. Celostátního kola se zúčastnilo 30 studentů většinou z odborných středních škol. Na to, že mezi účastníky byli Šimon a Jan nejmladší(převažovali studenti 3. a 4. ročníků), je to obrovský úspěch. Gratulujeme!