Čestné prohlášení je pro dítě/žáka/studenta/účastníka vzdělávání.