Vážení rodiče, milí uchazeči, v příloze k tomuto textu jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Přijatí uchazeči, kteří neodevzdají zápisový lístek do 10 pracovních dní od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (v souladu s § 60g odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), se vzdávají práva být přijati na naši školu. Zápisový lístek doporučujeme odevzdat osobně v sekretariátu školy. Zároveň prosíme přijaté … Číst dále

Od úterý 8. 6. 2021 přestává pro žáky i učitele platit povinnost nosit ve třídách ochranu dýchacích cest - roušku či respirátor. Ve společných prostorách školy - chodby, šatny atd. - tato povinnost zůstává. Děkujeme za spolupráci, vedení školy Číst dále

V příštím týdnu bude ve škole v některých třídách realizován program NEVYPUSŤ DUŠI. Jedná se o pětihodinový prezenční program, kdy se žáci dozvědí, jaké jsou hlavní principy duševní hygieny a jak se starat o své duševní zdraví. Více informací o programu se můžete dozvědět na této stránce: www.nevypustdusi.cz Programy proběhnou podle tohoto harmonogramu: 1.A v pondělí 7.6., KVINTA v úterý 8.6., TERCIE ve středu 9.6 . … Číst dále

V pondělí 24.5. škola již konečně ožije. Sejdou se tu všechny třídy našeho gymnázia. Maturanti přijdou k didaktickým testům. Nejprve proběhne testování žáků. Třídy nižšího gymnázia se pak budou učit dle upravených rozvrhů a třídy vyššího gymnázia se spolu s třídními budou adaptovat po dlouhém období distanční výuky na prezenční výuku. Třídy vyššího gymnázia budou v pondělí ve škole do páté vyučovací hodiny, tedy do … Číst dále

V dokumentu najdete instrukce a doporučení, jak se správně otestovat: [vložený dokument] Číst dále

V příštím týdnu od pondělí 17.5. bude probíhat prezenční výuka všech tříd nižšího gymnázia, tedy primy, sekundy, tercie a kvarty. Vyučování bude organizováno tak, aby se žáci různých tříd nesetkávali, výuka bude probíhat především v kmenových třídách, při dělení na jazyky apod. budou využívány pro každou třídu odlišné učebny. V pondělí ráno první vyučovací hodinu proběhne testování, a to v těchto učebnách: PRIMA - 22 … Číst dále

Konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu MŠMT ČR upravilo formou dodatku k Opatření obecné povahy “Přijímací zkoušky” pravidla pro konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu: uchazeč o vzdělávání ve čtyřletém oboru s maturitní zkouškou mohl podle předchozích úprav konat oba termíny přijímací zkoušky na jedné škole. Pokud využil pouze jednoho termínu, může nyní využít možnost konat … Číst dále

Vážení rodiče, od pondělí 3. 5. 2021 se konečně vracíme k prezenční výuce. V týdnu od 3. - 7. 5. 2021 se budou ve škole prezenčně vzdělávat žáci třídy SEKUNDY a žáci třídy KVARTY. S ohledem na to, že současně budou v tomto týdnu probíhat přijímací zkoušky, bude pro tyto třídy upravený rozvrh. Žáci se v pondělí 3. 5. 2021 sejdou v 9:00 hod před budou školy. Třídní učitelé je odvedou do tříd, kde se žáci otestují. Poté … Číst dále

Organizace v průběhu přijímacího řízení Do areálu (budovy) školy může vstoupit pouze uchazeč (s nasazenou ochrannou dýchacích cest – min. zdravotnická obličejová maska – doporučujeme mít s sebou náhradní). Příchod uchazečů dle uvedených časů na Pozvánce (pokud není uvedeno, prosíme o kontrolu dle níže uvedené tabulky), kterou uchazeč obdržel společně se základními organizačními pokyny. Čtyřletý vzdělávací cyklus … Číst dále

Podporujeme projekt PRYČ ZE ŽIDLE, naše škola je zaregistrována do souboje středních škol v běhu. V tuto chvíli si stojíme na 34. místě ze 168 škol. Zúčastnit se mohou naši žáci, učitelé, ale i rodiče, přátelé, absolventi… Každý kilometr se počítá! Více informací najdete zde: https://www.runczech.com/cs/akce/pryc-ze-zidle/index.shtml Po vlastní registraci Vám bude přiděleno startovní číslo, pod kterým budete běhat a … Číst dále