Testování žáků proběhlo v období května a září 2021 neinvazivní formou RT-PCR a bylo financováno z Fondu solidarity Evropské unie. Odběry vzorků zpracovala laboratoř Aeskulab k.s., Praha 6.