[Galerie]

Program 6. 6. 2024


Od května 2023 připravovala Mgr. Hana Bláhová podklady k projektu Spolupráce s Národním divadlem Partnerská škola ND pro školní rok 2023/24. Po osobní schůzce bylo lektorským týmem ND pod vedením MgA. Daniely von Vorst Gymnázium J. S. Machara vybráno a stalo se Partnerskou školou Národního divadla pro školní rok 2023/24. V září 2023 byla představiteli Národního divadla v čele s paní Danielou von Vorst a ředitelkou Gymnázia J. S. Machara Miroslavou Zachariášovou za přítomnosti pedagogů gymnázia v sídle Činohry a Baletu ND na Anenském náměstí podepsána smlouva o spolupráci.

Tento projekt nabízí pedagogům a studentům jedinečnou příležitost kreativního vzdělávání a seznámení se s tvorbou napříč uměleckými soubory – Činohrou, Baletem, Operou a Laternou Magikou. Studenti se zapojují do tvůrčích dílen k inscenacím, workshopů, navštěvují divadelní představení, generální zkoušky, setkávají se s umělci a tvůrci Národního divadla. Také budou spolupracovat na projektech z oblasti techniky, chemie – hospodaření s vodami v ND, historie a kultury.

Celoroční partnerství bude završeno Projektovým společným dnem v červnu 2024, na kterém se budou spoluúčastnit studenti, pedagogové a představitelé ND.