Finanční prostředky v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponeta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

V roce 2024 jsou škole poskytnuty prostředky na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Cílem je zřízení školního mobiliáře, z něhož si znevýhodnění žáci, kteří nedisponují vlastním mobilním digitálním zařízením, budou tato zařízení zapůjčovat dle svých potřeb.