Maturitní kalendář:

17. 5. 2021 - uzavření klasifikace

21. 5. 2021 - “Poslední zvonění” a předání vysvědčení za poslední ročník školy

24. - 26. 5. 2021 - didaktické testy (24. 5. matematika, anglický jazyk; 25. 5. český jazyk a literatura; 26. 5. ruský jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika rozšiřující)

31. 5. - 4. 6. 2021 - “Svatý týden”

7. 6. - 11. 6. 2021 - ústní maturity (ústní státní a profilové zkoušky)

18. 6. 2021 - slavnostní předání maturitních vysvědčení

Termíny se dle opatření a nařízení vlády mohou změnit.


MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021 - STAV K 3.6.2021

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle § 24 a 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění ozdějších předpisů, v souladu s Opatřením obecné povahy č.j. MŠMT-3267/2021-1 ze dne 29.1.2021.

Při celkovém hodnocení maturitní zkoušky se postupuje dle § 26 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.


Souhrn informací k maturitním zkouškám - aktualizované termíny atd. (viz přiložený dokument)

ZMĚNY V PODROBNOSTECH KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021:

Ředitelka školy provedla v souladu s opatřením obecné povahy, které vydalo MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 3267/2021-1, změny v podrobnostech konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Změny najdete v přiloženém dokumentu, jsou vyznačené modrým podbarvením, neplatné části jsou škrtnuté, ostatní informace zůstávají v platnosti. M. Zachariášová, ředitelka školy

.

Maturitní témata 2020/21

.

Koncepce maturit 2020/21

.

Maturitní témata podle jednotlivých předmětů 2020/21

.