Maturitní kalendář:

3.- 5. 5. 2021 - didaktické testy

7. 5. 2021 - “Poslední zvonění” a předání vysvědčení za poslední ročník školy

10.- 14. 5. 2021 - “Svatý týden”

17.- 21. 5. 2021 - ústní maturity (ústní státní a profilové zkoušky)

?. ?. 2021 - slavnostní předání maturitních vysvědčení

Termíny se dle opatření a nařízení vlády mohou změnit.

ZMĚNY V PODROBNOSTECH KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021:

Ředitelka školy provedla v souladu s opatřením obecné povahy, které vydalo MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 3267/2021-1, změny v podrobnostech konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Změny najdete v přiloženém dokumentu, jsou vyznačené modrým podbarvením, neplatné části jsou škrtnuté, ostatní informace zůstávají v platnosti. M. Zachariášová, ředitelka školy

.

Maturitní témata 2020/21

.

Koncepce maturit 2020/21

.

Maturitní témata podle jednotlivých předmětů 2020/21

.