Výsledky 22. ročníku Macharova Brandýsa


Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

neruší

22. ročník

literární a recitační soutěže

MACHARUV BRANDÝS

AŤ MÚZY NEMLČÍ!##

Vážení básníci, prozaikové a dramatici, milí recitátoři!

Výsledky XXII. ročníku Macharova Brandýsa vyhlásíme až v září 2020.

Proto piště, nahrávejte a posílejte i v létě!

Termín odevzdání soutěžních prací i nahrávek recitace se posunuje do 28. srpna 2020!

Všechno dobré Vám - i Vašim rodičům a učitelům - přejí organizátoři soutěže

Příspěvky do literární části soutěže pošlete, prosíme, elektronicky nebo poštou.

Do recitační části soutěže pošlete jednoduchou video nahrávku. Můžete ji pořídit třeba mobilním telefonem. Nebudeme hodnotit její kvalitu, ale váš výkon! Nahrávku můžete odeslat např. přes Úschovnu. Texty, které jste si k recitaci vybrali, pošlete e-mailem.

Adresa pro doručení soutěžních prací:

Kontakt: Mgr. Nina Nováková, tel.: 602 368 015, 737 209 760

Sledujte, prosíme, aktuální informace na našich stránkách

PROPOZICE

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

vyhlašují

22. ročník

literární a recitační soutěže.

I v době plné nezbytných omezení se držíme hesla:

AŤ MÚZY NEMLČÍ!

a proto se soutěž NERUŠÍ.

Smyslem soutěže Macharův Brandýs je nejen porovnání vlastních tvůrčích schopností se schopnostmi vrstevníků, ale zejména vzájemné setkávání mladých lidí, které spojuje zájem o krásu psaného slova a tvůrčí duch.

Recitační soutěž je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:

  1. kategorie: žáci 1. a 2. ročníků základních škol
  2. kategorie: žáci 3. až 5. ročníků základních škol
  3. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  4. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU a U V recitaci je možné soutěžit také ve dvojici.

Do recitační části soutěže můžete poslat jednoduchou video nahrávku. Nahrávku můžete pořídit mobilním telefonem. Předmětem hodnocení nebude kvalita nahrávky, ale výkon soutěžícího. Nahrávku můžete odeslat např. přes Úschovnu. Texty vybrané k recitaci pošlete e-mailem. Nahrávku pošlete do 10. května 2020.

Literární soutěž je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:

  1. kategorie: žáci 1. až 5. ročníků ZŠ
  2. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  3. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU, a U. Téma literárních prací je volné. Soutěží se v žánru prózy, poezie a dramatu.

Příspěvky do literární části soutěže pošlete, prosím, elektronicky (poštou jen v nutných případech) do 10. května 2020.

Oběma porotám předáme Vaše soutěžní příspěvky symbolicky v den, kdy se měla soutěž konat, tedy v pondělí 11. května 2020. Výsledky vyhlásíme v době, kdy už budete zpátky v radostném světě nevirtuálních spolužáků a učitelů. Diplomy a knižní poukázky budou zaslány do Vašich škol, výjimečně na jinou Vámi uvedenou adresu.

Jak se přihlásit:

Jednotlivci pošlou na kontaktní e-mailovou adresu své jméno a příjmení, ročník, který ve škole navštěvují, svou adresu, e-mail nebo tel. kontakt a soutěžní texty. Školy mohou poslat hromadnou přihlášku.

V nutných případech - adresa pro doručení soutěžních prací:

Gymnázium J. S. Machara, Královická 668, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 50

Kontakty:

Mgr. Nina Nováková, tel.: 602 368 015, e-mail: n.novakova@gbl.cz, ninanovakova@volny.cz
Mgr. Věra Špíglová, e-mail: v.spiglova@gbl.cz

Sledujte, prosíme, aktuální informace na našich stránkách.