VÝSLEDKY 26. ročníku Macharova Brandýsa

Počet soutěžících: 84

Porota recitační soutěže:
Blanka Zdichyncová, Irena Hrubá Hanáková, Hana Valentová, Robert Pecha

Porota literární soutěže:
Jarmila Stojčevska, Věra Krajíčková, Jana Saiverová, Josef Koukal, Stanislav Předota

Nejúspěšnější byl David Seltenreich, který se stal absolutním vítězem literární soutěže (Cena starosty města) i absolutním vítězem recitační soutěže (Cena Eduarda Petišky). Získal také Cenu rádia Classic Praha a Cenu pro kolegu. Dalšími úspěšnými byly Mariana Glatzová (čtyři ocenění) a Kateřina Stránská (tři ocenění).

Vyhlášení 26. ročníku Macharova Brandýsa

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Gymnázium J. S. Machara

vyhlašují XXVI. ročník literární a recitační soutěže

MACHARŮV BRANDÝS

Zámek Brandýs nad Labem 27. května 2024

Program

Těšíme se!


VÝSLEDKY 25. ročníku Macharova Brandýsa


Vyhlášení 25. ročníku Macharova Brandýsa

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Gymnázium J. S. Machara

vyhlašují XXV. ročník literární a recitační soutěže

MACHARŮV BRANDÝS

Zámek Brandýs nad Labem 29. května 2023

Program

Přihlášky podávejte do 12. května 2023 prostřednictvím formuláře.

Těšíme se!


Výsledky 24. ročníku Macharova Brandýsa

Harmonogram soutěžního dne 24. ročníku Macharova Brandýsa

Zámek Brandýs nad Labem 16. května 2022

Vyhlášení 24. ročníku Macharova Brandýsa

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

vyhlašují XXIV. ročník literární a recitační soutěže

MACHARŮV BRANDÝS

Zámek Brandýs nad Labem 16. května 2022

Těšíme se!


Vyhlášení výsledků 23. ročníku Macharova Brandýsa

Výsledky 23. ročníku Macharova Brandýsa

Vyhlášení 23. ročníku Macharova Brandýsa

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

vyhlašují XXIII. ročník literární a recitační soutěže

MACHARŮV BRANDÝS

Zámek Brandýs nad Labem 10. května 2021

Smyslem soutěže Macharův Brandýs bylo již od založení soutěže nejen porovnání vlastních tvůrčích schopností se schopnostmi vrstevníků, ale zejména vzájemné setkávání mladých lidí, které spojuje zájem o krásu psaného slova a tvůrčí duch. Minulý ročník musel proběhnout za zcela jiných podmínek, ale nevzdáváme to. Pro rok 2021 se připravujeme na obě verze:

1. varianta

Na Zámku Brandýs nad Labem proběhne 10. května 2021 autorské čtení, recitační soutěž a Slavnostní vyhlášení výsledků

2. varianta

Autorské čtení proběhne 10. května 2021 on-line

Nejlepší výkony recitátorů budou součástí Slavnostního vyhlášení výsledků obou částí soutěže, které proběhne on-line 10. května 2021.

Podrobněji ke 2. variantě

Literární soutěž Autoři pošlou autoři své texty e-mailem (do 23. dubna 2021)

Recitační soutěž Soutěžící pošlou přihlášku (ta stačí, bude-li soutěž na brandýském zámku) nebo jednoduchou video nahrávku (v případě on-line průběhu celé soutěže). Video nahrávku lze pořídit mobilním telefonem. Nebudeme hodnotit její kvalitu, ale váš výkon! Nahrávku můžete odeslat např. přes Úschovnu. Texty, které recitujete, pošlete e-mailem.

Všichni účastníci se v obou variantách přihlásí do 23. dubna 2021.

Těšíme se!

Další podrobnosti k literární a recitační soutěži Macharův Brandýs

Recitační soutěž je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:

 1. kategorie: žáci 1. a 2. ročníků základních škol
 2. kategorie: žáci 3. až 5. ročníků základních škol
 3. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 4. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU a U

Je možné soutěžit také ve dvojici.

Literární soutěž je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:

 1. kategorie: žáci 1. až 5. ročníků ZŠ
 2. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 3. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU, a U

Téma literárních prací je volné. Soutěží se v žánru prózy, poezie a dramatu.

Jak se přihlásit do literární a recitační soutěže Macharův Brandýs

Jednotlivci pošlou na kontaktní e-mail:

jméno a příjmení
ročník, který ve škole navštěvují – kvůli zařazení do kategorie
poštovní adresu – kvůli poslání cen
e-mail (chcete-li, také telefonní číslo) – pro rychlou komunikaci

Školy mohou poslat hromadnou přihlášku.

Kontakty
Mgr. Nina Nováková, e-mail: n.novakova@gbl.cz, ninanovakova@volny.cz
Mgr. Věra Špíglová, e-mail: v.spiglova@gbl.cz
Tel.: +420 737 209 760, +420 602 368 015

Sledujte, prosíme, aktuální informace zde na https://gbl.cz/macharuv-brandys/


Výsledky 22. ročníku Macharova Brandýsa


Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

neruší

22. ročník

literární a recitační soutěže

MACHARŮV BRANDÝS

AŤ MÚZY NEMLČÍ!##

Vážení básníci, prozaikové a dramatici, milí recitátoři!

Výsledky XXII. ročníku Macharova Brandýsa vyhlásíme až v září 2020.

Proto piště, nahrávejte a posílejte i v létě!

Termín odevzdání soutěžních prací i nahrávek recitace se posunuje do 28. srpna 2020!

Všechno dobré Vám - i Vašim rodičům a učitelům - přejí organizátoři soutěže

Příspěvky do literární části soutěže pošlete, prosíme, elektronicky nebo poštou.

Do recitační části soutěže pošlete jednoduchou video nahrávku. Můžete ji pořídit třeba mobilním telefonem. Nebudeme hodnotit její kvalitu, ale váš výkon! Nahrávku můžete odeslat např. přes Úschovnu. Texty, které jste si k recitaci vybrali, pošlete e-mailem.

Adresa pro doručení soutěžních prací:

Kontakt: Mgr. Nina Nováková, tel.: 602 368 015, 737 209 760

Sledujte, prosíme, aktuální informace na našich stránkách

PROPOZICE

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

vyhlašují

22. ročník

literární a recitační soutěže.

I v době plné nezbytných omezení se držíme hesla:

AŤ MÚZY NEMLČÍ!

a proto se soutěž NERUŠÍ.

Smyslem soutěže Macharův Brandýs je nejen porovnání vlastních tvůrčích schopností se schopnostmi vrstevníků, ale zejména vzájemné setkávání mladých lidí, které spojuje zájem o krásu psaného slova a tvůrčí duch.

Recitační soutěž je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:

 1. kategorie: žáci 1. a 2. ročníků základních škol
 2. kategorie: žáci 3. až 5. ročníků základních škol
 3. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 4. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU a U V recitaci je možné soutěžit také ve dvojici.

Do recitační části soutěže můžete poslat jednoduchou video nahrávku. Nahrávku můžete pořídit mobilním telefonem. Předmětem hodnocení nebude kvalita nahrávky, ale výkon soutěžícího. Nahrávku můžete odeslat např. přes Úschovnu. Texty vybrané k recitaci pošlete e-mailem. Nahrávku pošlete do 10. května 2020.

Literární soutěž je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:

 1. kategorie: žáci 1. až 5. ročníků ZŠ
 2. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 3. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU, a U. Téma literárních prací je volné. Soutěží se v žánru prózy, poezie a dramatu.

Příspěvky do literární části soutěže pošlete, prosím, elektronicky (poštou jen v nutných případech) do 10. května 2020.

Oběma porotám předáme Vaše soutěžní příspěvky symbolicky v den, kdy se měla soutěž konat, tedy v pondělí 11. května 2020. Výsledky vyhlásíme v době, kdy už budete zpátky v radostném světě nevirtuálních spolužáků a učitelů. Diplomy a knižní poukázky budou zaslány do Vašich škol, výjimečně na jinou Vámi uvedenou adresu.

Jak se přihlásit:

Jednotlivci pošlou na kontaktní e-mailovou adresu své jméno a příjmení, ročník, který ve škole navštěvují, svou adresu, e-mail nebo tel. kontakt a soutěžní texty. Školy mohou poslat hromadnou přihlášku.

V nutných případech - adresa pro doručení soutěžních prací:

Gymnázium J. S. Machara, Královická 668, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 50

Kontakty:

Mgr. Nina Nováková, tel.: 602 368 015, e-mail: n.novakova@gbl.cz, ninanovakova@volny.cz
Mgr. Věra Špíglová, e-mail: v.spiglova@gbl.cz

Sledujte, prosíme, aktuální informace na našich stránkách.