Součástí školního vzdělávacího programu jsou i lyžařské výcvikové kurzy, zařazené do sekundy a prvních ročníků vyššího gymnázia (kvinty a 1.A). Žáci tak mají možnost strávit týden na horách a zlepšit svoje lyžařské dovednosti. Zároveň se díky pobytu prohlubují sociální vztahy v kolektivu třídy.