Výuka Biologie, Chemie, Fyziky a Geologie je doplněna hodinami Laboratorních cvičení, kdy si žáci mají možnost vyzkoušet a ověřit teoretické poznatky získané při výuce na praktických příkladech. Např. ke zkoumání stavby srdce posloužilo srdce vepřové.