2. září 2019Informativní schůzka pro rodiče žáků primy a 1. ročníku
2. září 2019Setkání volených zástupců tříd za Spolek rodičů s vedením školy
19. listopadu 2019Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za I. čtvrtletí (s třídními učiteli v kmenových třídách, poté dle potřeby a zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Spolku rodičů
22. dubna 2020Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za III. čtvrtletí (s třídními učiteli v kmenových třídách, poté dle potřeby a zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Spolku rodičů
—–——