5. září 2018Informativní schůzka pro rodiče žáků primy
12. září 2018Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku
12. září 2018Setkání volených zástupců tříd za Spolek rodičů s vedením školy
13. listopadu 2018Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za I. čtvrtletí (s třídními profesory v kmenových třídách, poté dle potřeby a zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Spolku rodičů
leden 2019Individuální konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za 1. pololetí po telefonickém či emailovém kontaktu s vyučujícím (individuálně s jednotlivými vyučujícími)
23. dubna 2019Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za III. čtvrtletí (s třídními profesory v kmenových třídách, poté dle potřeby a zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Spolku rodičů
červen 2019Individuální konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za 2. pololetí po telefonickém či emailovém kontaktu s vyučujícím (individuálně s jednotlivými vyučujícími)
—–——