29. července 2020Informativní schůzka pro rodiče žáků primy a 1. ročníku
?. ?. 2020Setkání volených zástupců tříd za Sdružení rodičů s vedením školy
?. listopadu 2020Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za I. čtvrtletí (s třídními učiteli v kmenových třídách, poté dle potřeby a zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Sdružení rodičů
—–——