2. září 2019Informativní schůzka pro rodiče žáků primy a 1. ročníku
2. září 2019Setkání volených zástupců tříd za Sdružení rodičů s vedením školy
19. listopadu 2019Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za I. čtvrtletí (s třídními učiteli v kmenových třídách, poté dle potřeby a zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Sdružení rodičů
online výukaRodiče mohou průběžně konzultovat s vyučujícími prostřednictvím e-mailů
—–——