Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668


Královická 668
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
250 50


tel: 326 902 311


IZO: 108 003 868

IČO: 613 88 939

Red IZO: 600 007 774

Bankovní spojení: 1659509504/0600

Účet pro platby žáků: 1323233006/2700

Účet FKSP: 1323233022/2700

Účet Spolku rodičů: 1373027008/2700


Oficiální e-mailová adresa: GJSPV@kr-s.cz

Prostřednictvím tohoto e-mailu jsou odbavovány elektronické dokumenty úřední povahy doručené škole nebo jejím zaměstnancům a dokumenty vzniklé z činnosti školy - tj. dokumenty, které mají nebo by měly mít č.j.

Emailová adresa pro běžnou korespondenci: info@gbl.cz

V případech, kdy se jedná o běžnou úřední komunikaci mezi školou a veřejností, která nevyžaduje přidělení čísla jednacího a archivaci, můžete používat i nadále tuto emailovou adresu.

Datová schránka: 3k9w9ci


Vedení

PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová - ředitelka školy - m.zachariasova@gbl.cz

Mgr. Jitka Havlíčková - statutární zástupce

tel.: 326 902 311


Sekretariát

Irena Pechová - sekretářka

tel.: 326 902 311


Ekonomické oddělení

Ivana Mojdlová - hospodářka školy

Ing. Renata Gabrielová - administrativně správní a projektový pracovník, mzdová účetní

tel.: 326 905 125


Kontakty na jednotlivé vyučující a osoby

tel.: 326 902 311

Po zaznění zvukového signálu zvolte linku dle seznamu níže: