Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, příspěvková organizace


Sídlo, korespondenční adresa

Královická 668/23
Brandýs nad Labem
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
250 01


telefon: 326 902 311

e-mail: info@gbl.cz

E-mailová adresa pro běžnou korespondenci. V případech, kdy se jedná o běžnou úřední komunikaci mezi školou a veřejností, která nevyžaduje přidělení čísla jednacího a archivaci, můžete používat tuto emailovou adresu.

úřední e-mail: GJSPV@kr-s.cz

Prostřednictvím tohoto e-mailu jsou odbavovány elektronické dokumenty úřední povahy doručené škole nebo jejím zaměstnancům a dokumenty vzniklé z činnosti školy – tj. dokumenty, které mají nebo by měly mít číslo jednací.


IČO: 613 88 939

IZO: 108 003 868

Red IZO: 600 007 774

Bankovní spojení: 1659509504/0600

Účet pro platby žáků: 1323233006/2700

Účet FKSP: 1323233022/2700

Účet Sdružení rodičů: 1373027008/2700

ID datové schránky: 3k9w9ci


Vedení školy

ředitelka

PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová

e-mail: m.zachariasova@gbl.cz

tel. číslo: 326 902 311

mob. číslo: 724 031 772

statutární zástupce

Mgr. Jitka Havlíčková

e-mail: j.havlickova@gbl.cz

tel. číslo: 326 902 311

mob. číslo: 777 563 112


Sekretariát

sekretářka

Irena Pechová

e-mail: i.pechova@gbl.cz

tel. číslo: 326 902 311

provoz sekretariátu v pracovní dny

PO - PÁ7:30-11:30 hod12:30-15:00 hod


Ekonomické oddělení

hospodářka školy

Ivana Mojdlová

e-mail: i.mojdlova@gbl.cz

tel. číslo: 326 905 125

administrativně správní a projektový pracovník, mzdová účetní

Ing. Renata Gabrielová

e-mail: r.gabrielova@gbl.cz

tel. číslo: 326 905 125


Kontakty na jednotlivé vyučující a osoby

tel.: 326 902 311

Po zaznění zvukového signálu zvolte linku dle seznamu níže: seznam se upravuje, pro veškeré informace volte prosím číslo 1 (sekretariát).

volba 1 sekretariát
volba 2 sborovna
volba 3 kabinet anglického jazyka
volba 4 kabinet německého jazyka
volba 5 kabinet zeměpisu a tělesné výchovy
volba 6 kabinet dějepisu
volba 7 výchovný poradce
volba 8 kabinet českého jazyka a latiny
volba 9 statutární zástupce