Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668


Královická 668

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

250 50


tel: 326 902 311


IZO: 108 003 868

IČO: 613 88 939

Bankovní spojení: 1659509504/0600

Účet FKSP: 107-1659509504/0600

Účet Spolku rodičů: 000000-0432510389/0800


Oficiální e-mailová adresa: GJSPV@kr-s.cz

Prostřednictvím tohoto e-mailu jsou odbavovány elektronické dokumenty úřední povahy doručené škole nebo jejím zaměstnancům a dokumenty vzniklé z činnosti školy - tj. dokumenty, které mají nebo by měly mít č.j.

Emailová adresa pro běžnou korespondenci: info@gbl.cz

V případech, kdy se jedná o běžnou úřední komunikaci mezi školou a veřejností, která nevyžaduje přidělení čísla jednacího a archivaci, můžete používat i nadále tuto emailovou adresu.

Datová schránka: 3k9w9ci


Vedení

RNDr. Bohumila Kysilková - ředitelka školy

Ing. Hana Vedralová - statutární zástupce

tel.: 326 905 125

Datová schránka: 3k9w9ci


Sekretariát

tel.: 326 902 311

Ivana Mojdlová - hospodářka školy

Ing. Renata Gabrielová - administrativně správní a projektový pracovník, mzdová účetní