logo EU a MSMT

Název projektu:

Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje (KAP)

Reg. č. rpojektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000502
Zajištění programu:Vytvoření platformy distančního vzdělávání v oblasti ICT
Datum zahájení:12. 4. 2021
Předpokládané datum ukončení:5. 5. 2021
—–——

V rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje (KAP) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000502 se vytváří platforma pro distanční vzdělávání. Vzhledem ke koronavirové situaci vznikla okamžitá potřeba využívání ICT ve školách a v rodinách dětí základních a středních škol. Ne v každé škole byli pedagogové na tuto situaci připraveni. Na základě zjištěných nedostatků ve vzdělání pedagogů v oblasti ICT a multimediální výuky vznikla tato platforma. Platformu zastřešuje ve Středočeském kraji Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem, které je připraveno v rámci aktivit nabízet proškolení pedagogů v oblasti ICT.

Platforma obsahuje 2 tématické bloky:

 1. Distanční vzdělávání - oblast ICT
 2. Distanční vzdělávání – oblast multimediální výuka

Každý tématický blok je rozdělen do vzdělávacích celků v rozsahu 4 hodin v případě proškolení on line formou. Celkem je v každém tématickém bloku nastaveno školení na 20 hodin, kterými musí školený pedagog projít. Aktivita je určena pro pedagogy středních a základních škol ve Středočeském kraji.

Platforma pro distanční vzdělávání v oblasti ICT - aneb podpora digitální gramotnosti napříč předměty (sdílení zkušeností a nápadů – získání nových dovedností – podpora pro výuku dle změn RVP ZV)

5 setkání – každé v délce 4 hodiny – celkem 20 hodin


Struktura aktivit pro distanční vzdělávání - oblast ICT:

1. Google Workspace (G Suite) nebo MS Office 365 (dle zaměření účastníků)

 • práce ve sdíleném prostředí, dokumenty, tabulky, videohovory, testy…
 • práce v textových procesorech - G Dokumenty, MS Word (Office 365)
 • práce v tabulkových procesorech - G Tabulky, MS Excel (Office 365)
 • sdílené prostředí pro výuku - G Classroom, G Meet, G Formuláře, MS Teams
 • sdílená úložiště G Disk, MS OneDrive
 • sdílení zkušeností pedagogů v oblasti distančního vzdělávání v ZŠ a SŠ

2. ICT NAPŘÍČ PŘEDMĚTY - aplikace, fotografie, videa, soutěže, projekty, další vzdělávání

 • tvorba krátkých výukových videí, animací, pořízení a úprava vlastních fotografií…
 • aplikace užitečné v ostatních předmětech - MAT, ČJ, cizí jazyky, FYZ, ZEM, BIO, CHE, VV, HV…
 • tipy na žákovské soutěže, projekty
 • tipy na další vzdělávání pedagogů
 • sdílení zkušeností pedagogů v oblasti distančního vzdělávání v ZŠ a SŠ

3. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

hesla, ochrana osobních údajů, digitální stopa, kreditní karty, online prostředí…

 • bezpečné chování v elektronickém světě aneb co by každý měl znát
 • hesla, ochrana osobních údajů, zabezpečení účtů, digitální stopa, kreditní karty, platební brány…
 • prostor pro diskusi a dotazy

algoritmus jako jakýkoli postup, recept

 • algoritmické hry bez počítače
 • využití algoritmického myšlení v ostatních předmětech
 • sdílení zkušeností pedagogů v ZŠ a SŠ, diskuze

4. ROBOTICKÉ POMŮCKY - 3D tisk, využití robotických pomůcek ve výuce

 • využití 3D tisku k tvorbě výukových pomůcek a žákovské tvorbě
 • seznámení se systémem Micro:bit a ESP32 (základ pro jednoduché robůtky)
 • jednoduché hrátky s robůtky
 • využití jednoduchých robůtků ve výuce ostatních předmětů
 • sdílení zkušeností pedagogů v ZŠ a SŠ, diskuze

5. EXKURZE VE FIRMĚ, VZDĚLÁVACÍ NEBO VĚDECKÉ INSTITUCI (v případě prezenční formy)

Vznik platformy pro sdílení zkušeností s distančním vzděláváním - termín a náplň budou upraveny dle aktuální situace


TERMÍNY AKTIVIT – platfoma distanční ICT – v čase 14:00 - 18:00 hod:

1. skupina - pomalejší postup:12. 4.19. 4.26. 4.3. 5. 2021
2. skupina - rychlejší postup:14. 4.21. 4.28. 4.5. 5. 2021
—–————————

LEKTOR: Ing. Eva Kospachová, pedagog Gymnázia Brandýs nad Labem

Další odborná témata budou řešena odborníky z oboru kybernetické bezpečnosti.