Během letních prázdnin 2019 proběhla rekonstrukce kanalizace. Gymnázium bylo připojeno na veřejnou kanalizaci.