Naše gymnázium je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Pedagogové a žáci fakultních škol získávají partnerstvím školy s PřF UK možnost nadstandardního přístupu k informacím a vzdělávacím programům realizovaným fakultou.

Přírodovědecká fakulta pravidelně připravuje akce, na které jsou srdečně zváni žáci, pedagogové i vedoucí pracovníci fakultních škol.

Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se vyznačují vysokou kvalitou přípravy žáků a zvýšeným důrazem na kvalitu výuky přírodovědných oborů (biologie, geografie, geologie a chemie).

Fakultní školy mají volný vstup do fakultních muzeí, sbírek a do Botanické zahrady.

Fakultní školy mohou také volit z nabídky vzdělávacích aktivit nebo programů PřF UK sestavené pro školy v rámci „Katalogu pro učitele“ na portálu www.prirodovedci.cz.