logo EU a MSMT

logo IKAP

Název projektu:Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje
Zkratka projektu:IKAP II Středočeského kraje
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862
Název programu:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce dotace:Středočeský kraj
Dotace ve výši:136 284 365,83 Kč
Úcast školy:partner s finančním příspěvkem
Výše dotace partnerovi (školy):388 317 Kč
Předpokládané datum zahájení:1. 3. 2022
Předpokládané datum ukončení:30. 6. 2023
Projektový účet č.:1323233030/2700
—–——

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v jejich dalším profesním a odborném růstu - rozvoji dovedností, znalostí, kompetencí, ve vzájemné spolupráci a využívání efektivních vyučovacích metod, např. pomocí tandemové výuky či prostřednictvím zapojení odborníka z praxe do výuky.

Pedagogové budou mít možnost realizovat stáže v zahraničí.

Díky projektu bude prodlouženo působení kariérového poradce v naší škole. Spolupráce s kariérovým poradcem je našimi žáky velmi využívána.

Projekt také umožní škole získat další prostředky pro vybavení multimediální učebny s doplňky pro virtuální realitu či pořídit software a hry s pomůckami pro rozvoj kreativity žáků. Pro všechny pedagogy se tak rozšíří podmínky pro realizaci interaktivní výuky.