Školení pedagogů SŠ – dvoudenní

Školení pedagogů SŠ je rozvržené do dvou dnů v celkové hodinové dotaci 12 vyučovacích hodin, tj. 2x 6 vyuč. hod.

Téma: Jak moderně učit – Formativní přístup

Termín a čas: středa 23. 10. 2024, 9:00–15:00, 6 vyuč. hodin

a

Téma: Jak moderně učit – Umělá inteligence

Termín a čas: středa 6. 11. 2024, 9:00–15:00, 6 vyuč. hodin

Forma: prezenční

(součástí školení je lahodná káva, občerstvení a oběd)

Na školení pedagogů se, prosíme, přihlašte prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Místo setkání: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, příspěvková organizace, Královická 668/23, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Máte zájem o téma formativního přístupu a umělé inteligence ve výuce?

V první části školení se budeme věnovat formativnímu přístupu ve výuce. Probereme základy formativního přístupu a jeho přínosy pro vzdělávání, ukážeme Vám praktické ukázky a strategie pro implementaci formativního přístupu a představíme, jak můžeme podporovat formativní přístup a individuální rozvoj studentů.

Ve druhé části školení se zaměříme na umělou inteligenci ve vzdělávání. Nabídneme Vám obecný pohled do problematiky současné umělé inteligence, představíme možnosti a řešení, které AI nabízí, a seznámíme Vás s jejími aplikacemi na konkrétních příkladech a výsledcích z praxe.


Program školení středa 23. 10. 2024:

9:00–15:00 Jak moderně učit – Formativní přístup

12:00–12:45 oběd

 • vedení výuky s přenášením odpovědnosti na žáky
 • změna role učitele ve výuce
 • hledání vlastního potenciálu žáka prostřednictvím vhodně nastavené práce v hodině
 • zaměření se na sebepojetí žáka využitím prvků formativního hodnocení
 • efektivně využitý čas v hodině
 • baterie různých vyzkoušených a ověřených aktivizačních metod do výuky

Lektorka: Mgr. Lenka Rybářová


Program školení středa 6. 11. 2024:

9:00–15:00 Jak moderně učit – Umělá inteligence

12:00–12:45 oběd

 • základy a trendy v umělé inteligenci ve vzdělávání
 • jak AI zjednodušuje administrativní úkoly a šetří čas
 • individuální výukové plány přizpůsobené potřebám studentů
 • moderní AI nástroje pro zvýšení zapojení studentů
 • AI a analýza dat pro zlepšení výuky a výsledků
 • diskuse o etických otázkách a výzvách spojených s AI

Lektorky: Ing. Eva Kospachová, Eva Kospachová ml.


Cílem dvoudenního školení pedagogů SŠ je nabídnout účastníkům vhodné náměty a aktivity, přímo použitelné ve výuce. Předpokládá se aktivní spoluúčast a následná diskuze.
Téma je vhodné především pro pedagogy středních škol i asistenty pedagogů.
Co si vzít na setkání: dobrou náladu
Výstup: Osvědčení o absolvování za celé školení

Těšíme se na vás. :)