logo EU a MSMT

Název projektu:

Gymnázium Brandýs - Šablony OP JAK

Reg. č. projektu:CZ.02.02.XX/00/22_003/0001489
Výzva:Šablony pro SŠ a VOŠ I
Číslo výzvy:č.02_22_0033
Program:Operační program Jan Amos Komenský
Poskytovatel dotace:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Administrativní podpora:MAS Střední Polabí, z.s., https://strednipolabi.cz/
Datum zahájení:1. 2. 2023
Předpokládané datum ukončení:31. 1. 2026
Schválená dotace MŠMT:1 811 631 Kč
Vlastní zdroje:0 Kč
Rozpočet celkem:1 811 631 Kč
—–——

Projekt je zaměřen na inovativní vzdělávání žáků SŠ, vzdělávání pracovníků SŠ, kariérové poradenství a komunitní setkávání ve SŠ.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.