Pohled do učeben chemie a zajímavý chemický pokus z laboratoře Saši Fišery.