S paní Adáškovou o biologickém zázemí, rozsáhlých živočišných i rostlinných sbírkách a výhodách statutu fakultní školy Přírodovědecké fakulty. Naváže pan Mysliveček o výuce geologie a její náplni, nakonec biologický experiment, který si můžete vyzkoušet i doma.