V prosinci pořádáme den otevřených dveří. Žáci kvarty pravidelně připravují pro návštěvníky zajímavý program.